MenuSluiten

Heeft u vragen?

Lotgenotencontact bij dementie
Activiteiten voor ouderen
Mantelzorgonder-
steuning

Dementie en zintuigen

Hoe kun je mensen met dementie een prettige leefomgeving bieden? Zorgcentra de Betuwe heeft 2018 uitgeroepen tot het jaar van de leefomgeving. Mensen met dementie zijn vaak zelf niet meer in staat om hun leefomgeving zo aan te passen dat zij zich er prettig in voelen. En omgevingen zijn vaak ingericht voor mensen met een gezond brein. Voor aanpassingen zijn mensen met dementie vaak van anderen afhankelijk. 


Zintuigen

U vindt hier informatie aan de hand van vijf zintuigen: horen, zien, voelen, proeven en ruiken. Daar voegen wij een zesde zintuig aan toe: intuïtie. Immers, bij mensen met een beschadigd brein speelt intuïtie een steeds grotere rol.


Voorkeurszintuig

Ieder mens heeft een voorkeurszintuig. Via je voorkeurszintuig komen er prikkels binnen. Maar let op: dit is vaak ook het zintuig waarbij prikkels makkelijk tot overprikkeling kunnen leiden. Mensen met dementie vinden het moeilijk als ze teveel prikkels binnen krijgen. Ze hebben geen filter om bepaalde prikkels weg te filteren. Alles komt even hard binnen.

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@stzdb.nl of vul het formulier in.

© 2018 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!