MenuSluiten

Heeft u vragen?

Vergoedingen, tarieven en indicaties

Vergoedingen en wetgeving

De meeste producten en diensten van Zorgcentra De Betuwe worden (deels) vergoed. Dit gebeurt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet: 

 • Vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Zorg en ondersteuning thuis wordt vanuit de Wmo door de gemeente geregeld. Het gaat om taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding en ondersteuning van mantelzorgers. U kunt contact opnemen met het Wmo-loket in hun gemeente als u gebruik wilt maken van een Wmo-voorziening. 
   
 • Vergoeding via de Wet langdurige zorg (Wlz)
  Vanuit de Wlz wordt zware zorg vergoed door de Rijksoverheid. Zoals verblijf in een zorgcentrum. Hiervoor heeft u een indicatie nodig, dit loopt altijd via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U betaalt wel een eigen bijdrage voor de zorg die u krijgt. Deze wordt door een onafhankelijke organisatie (het CAK) aan u gevraagd. Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer zal zijn. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk.
   
 • Vergoeding via de zorgverzekering
  Vanuit uw zorgverzekering worden ziektekosten betaald. Ook behandeling en medische zorg aan huis worden meestal vanuit uw zorgverzekering betaald. Wat er vergoed wordt is dus afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekering. U heeft te maken met een basisverzekering en aanvullende verzekeringen. U heeft hier een eigen risico. Het eigen risico bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

Ook kunt u zelf zorg financieren via het persoonsgebonden budget (pgb) of particulier (uit uw eigen portefeuille).

Contracten met zorgverzekeraars

Zorgcentra De Betuwe heeft voor 2024 een contract afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. We hebben afspraken met hen gemaakt. Uw zorg wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden. U vindt de verzekeringsvoorwaarden op de website van uw zorgverzekeraar. Via de zorgwijzer kunt u alle zorgverzekeraars vergelijken op basis van beoordelingen, premie en inhoud. 

Wat is een indicatie?
Een indicatie is een soort toegangskaartjetot de zorg. Als u een indicatie heeft, wordt de zorg voor u vergoed.Een indicatie kan worden gegeven door uw huisarts, door het CIZ, uw gemeente, Zorgcentra De Betuwe, uw verzekeraar of door een specialist van het ziekenhuis. 
Tarieven Zorgcentra De Betuwe

Voor veel producten en diensten op een zorglocatie of bij u thuis hoeft u niets bij te betalen omdat deze vergoed worden. Voor een aantal producten en diensten die bijvoorbeeld niet medisch noodzakelijk zijn, moet u soms wel bijbetalen.

Meer informatie

Vragen of een indicatie nodig?

Vindt u niet het tarief dat u zoekt? Heeft u een indicatie nodig voor één van de diensten van Zorgcentra De Betuwe of hebt u een andere vraag? Bel het Servicecentrum van Zorgcentra De Betuwe: 0800-77 33 444 (gratis). Onze cliëntadviseur en zorgbemiddelaar adviseert u graag over bijvoorbeeld het aanvragen van een indicatie.

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!