MenuSluiten

Heeft u vragen?

Algemene voorwaarden

Landelijk hanteren alle verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties dezelfde algemene voorwaarden voor hun zorg- en dienstverlening. In de voorwaarden worden rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten helder omschreven. Dat schept duidelijkheid en versterkt de positie en het vertrouwen van cliënt en aanbieder jegens elkaar. De cliënt staat centraal en er is een goed evenwicht tussen zorg en zakelijkheid. De voorwaarden zijn geldig sinds

januari 2022 en zijn actueel.

  • Maakt u gebruik van dagbesteding of dagbehandeling bij ons? Dan zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing, maar hebt u te maken met de afspraken in het kader van dagopvang. Meer informatie vindt u hieronder.
Aanvullende modules

Onze algemene voorwaarden zijn aangevuld met een aantal modules. Deze modules zijn speciaal geschreven voor de situatie die bij u past, afhankelijk van welke zorg u van ons ontvangt. 


Wij hebben de volgende aanvullende modules: 

Wijzigingen algemene voorwaarden per 1 januari 2022

Op het moment dat u zorg- en dienstverlening bij ons ging afnemen, hebben we met u een zorgovereenkomst gesloten. In de zorgovereenkomst staan de afspraken die wij met u gemaakt hebben over welke zorg u van ons ontvangt. Hierop zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De tot dusver geldende tweezijdige algemene voorwaarden 2018 zijn geactualiseerd per 1 januari 2022. 


Wat is er gewijzigd?

Download hier een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de oude en de nieuwe algemene voorwaarden. De actualisatie en wijziging van de tweezijdige algemene voorwaarden is tot stand gekomen tussen ActiZ en Zorgthuisnl. Dit in overleg met de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Alles in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad (SER).
Wat mogen we van elkaar verwachten: voorwaarden dagvoorzieningen

Maakt u gebruik van dagactiviteiten of dagbesteding op een van onze locaties? In dat geval gelden de voorwaarden die van toepassing zijn op onze dagactiviteiten en dagbesteding.

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!