MenuSluiten

Heeft u vragen?

Algemene voorwaarden

Landelijk hanteren alle verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties dezelfde algemene voorwaarden voor hun zorg- en dienstverlening. In de voorwaarden worden rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten helder omschreven. Dat schept duidelijkheid en versterkt de positie en het vertrouwen van cliënt en aanbieder jegens elkaar. De cliënt staat centraal en er is een goed evenwicht tussen zorg en zakelijkheid. De voorwaarden zijn geldig sinds oktober 2018 en zijn actueel.


  • Komt u bij ons wonen en hebt u te maken met de Wet zorg en dwang? Dan zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing, maar hebt u te maken met de afspraken in het kader van de Wet zorg en dwang. Meer informatie vindt u hieronder.
  • Maakt u gebruik van dagbesteding of dagbehandeling bij ons? Dan zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing, maar hebt u te maken met de afspraken in het kader van dagopvang. Meer informatie vindt u hieronder.
Aanvullende modules

Onze algemene voorwaarden zijn aangevuld met een aantal modules. Deze modules zijn speciaal geschreven voor de situatie die bij u past, afhankelijk van welke zorg u van ons ontvangt. 


Wij hebben de volgende aanvullende modules: 

Wat mogen we van elkaar verwachten: afspraken Wet zorg en dwang

Als u bij ons woont of komt wonen, op basis van de Wet zorg en dwang, dan gelden andere afspraken dan die vast gelegd zijn in onze algemene voorwaarden. De afspraken die we met u maken staan omschreven in Wat mogen we van elkaar verwachten: afspraken voor cliënten die op basis van de Wet zorg en dwang bij ons wonen.

Wat mogen we van elkaar verwachten: voorwaarden dagvoorzieningen

Maakt u gebruik van dagactiviteiten of dagbesteding op een van onze locaties? In dat geval gelden de voorwaarden die van toepassing zijn op onze dagactiviteiten en dagbesteding.

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@stzdb.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!