MenuSluiten

Heeft u vragen?

Geestelijke ondersteuning

Mensen geven op verschillende manieren betekenis aan hun leven. Meestal gaat dat vanzelf en ervaren we het leven als zinvol. Soms valt deze vanzelfsprekendheid weg, bijvoorbeeld als u te maken krijgt met verlies van gezondheid of zelfstandigheid, eenzaamheid of als een dierbare overlijdt. Dat kan allerlei gevoelens, gedachten en vragen oproepen. In zulke situaties kan het fijn zijn om vertrouwelijk te praten met iemand die echt naar u luistert. Maak een afspraak met een geestelijk verzorger van Behandelcentra De Betuwe. 


Wat doet een geestelijk verzorger?

Een geestelijk verzorger biedt op een persoonlijke manier zorg en aandacht aan uw levensverhaal en kan samen met u stilstaan bij wat u overkomt en wat dat betekent in uw leven. U kunt een beroep doen op een geestelijke verzorger om aandacht en ruimte te geven aan bijvoorbeeld:
  • Zorgen die u heeft
  • Uw levensverhaal
  • Vragen rondom zingeving en levensbeschouwing
  • Vragen of zorgen rondom het levenseinde
  • Onzekerheid, angst en onrust

Een geestelijk verzorger biedt een luisterend oor en helpt u bij uw persoonlijke zoektocht naar betekenis, kracht en inspiratie. Dit doet een geestelijke verzorger met woorden, maar ook met muziek, beelden, symbolen en rituelen. 

Wat kan een geestelijk verzorger nog meer doen?

Naast persoonlijke gesprekken verzorgen we:

  • Gespreksgroepen rondom levensthema's
  • Bijstand bij het levenseinde
  • Herdenkingsbijeenkomsten
  • Vieringen
  • Uitvaarten: U kunt een beroep doen op de geestelijke verzorging voor het leiden van een uitvaartplechtigheid. U ontvangt hiervoor een factuur via de uitvaartondernemer.
Wie kan terecht bij onze geestelijk verzorgers?

De geestelijke verzorgers van Zorgcentra De Betuwe zijn er voor al onze bewoners en cliënten, hun naasten en voor de medewerkers. In gesprekken sluiten zij aan bij ieders achtergrond en levenshouding.

Behandelcentra De Betuwe is onderdeel van Zorgcentra De Betuwe. Bel daarom het Servicecentrum van Zorgcentra De Betuwe: 0800-77 33 444 (gratis).

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!