MenuSluiten

Heeft u vragen?

Privacy

Zorgcentra De Betuwe respecteert en hecht waarde aan uw privacy. 

Privacyverklaring

Uw privacy is voor Zorgcentra De Betuwe van groot belang. Als zorginstelling verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten en als werkgever verwerken wij persoonsgegevens van onze medewerkers en vrijwilligers. We hechten eraan om op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan en hebben te maken met de sinds 25 mei 2018 van toepassing zijnde AVG. Wij houden ons aan deze wet en hebben ons beleid en regelgeving met betrekking tot verwerking van deze persoonsgegevens gedocumenteerd. Een zorgvuldig privacybeleid dat beschrijft hoe Zorgcentra De Betuwe met deze gegevens omgaat, vormt de basis.


Onze Privacyverklaring omschrijft de basis van ons privacybeleid en dient als uitgangspunt voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. 


Hebt u vragen of wilt u een beroep doen op uw rechten, dan kunt u contact opnemen met klachtenservice@zorgcentradebetuwe.nl of bel (0345) 470 373.


Bekijk hier onze volledige privacyverklaring


Bijlage 1. reglement persoonsgegevens cliënten

Bijlage 1a. Formulier uitoefening rechten cliënten

Bijlage 1b. Formulier gegevenswissing cliënten

Bijlage 1c. Formulier gegevensverwerking cliënten


Bijlage 2. reglement persoonsgegevens medewerkers

Bijlage 2a. Formulier uitoefening rechten medewerkers

Bijlage 2b. Formulier gegevenswissing medewerkers

Bijlage 2c. Formulier gegevensverwerking medewerkers

Cookies

Cookieverklaring

Meer weten?

Bel het Servicecentrum van Zorgcentra De Betuwe: 0800-77 33 444 (gratis).

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!