MenuSluiten

Verbouwing De Valentijn

De Valentijn wordt verbouwd. Hieronder leest u de antwoorden op de meestgestelde vragen.

We vullen deze pagina regelmatig aan met nieuwe vragen en antwoorden.


Waarom wordt er verbouwd?

Verbouwing is nodig om De Valentijn toekomstbestendig en duurzamer te maken. De zorgvraag in Nederland groeit. Dit betekent dat er in de toekomst meer ruimte voor zorgwoningen nodig is. De zorg zelf verandert ook; er zijn andere behoeften dan voorheen. Tot slot vraagt de krapte op de arbeidsmarkt een andere organisatie van zorg. Aanpassingen in het gebouw helpen ons bij het slimmer organiseren van ons werk, waardoor bewoners meer vaste gezichten zien.


Wanneer vinden de bouwwerkzaamheden plaats?

De verbouwing start in januari 2024. Naar verwachting duurt de verbouwing acht maanden. 


Wat wordt er verbouwd?

De verbouwing vindt inpandig plaats. Aan de buitenzijde worden enkel balkons en zonnepanelen toegevoegd.

 • Er komen in totaal acht gezamenlijke huiskamers.
  • Op de begane grond wordt een gezamenlijke huiskamer naast de keuken gerealiseerd. De gezamenlijke huiskamer bij woning 5 blijft bestaan.
  • Op de eerste en tweede etage komen in het middenstuk drie gezamenlijke huiskamers naast elkaar. In totaal gaat het om zes gezamenlijke huiskamers.
 • De vide wordt dichtgemaakt en komt dus te vervallen. Hier komen extra gezamenlijke huiskamers voor in de plaats.
 • Het restaurant wordt vernieuwd en krijgt een nieuwe keuken.
 • Er worden elf appartementen toegevoegd aan De Valentijn: één op de begane grond, zes op de eerste etage en vier op de tweede etage.
 • Er worden vier balkons toegevoegd aan het middenstuk: twee aan de eerste etage en twee aan de tweede etage.
 • Wonen en werken worden gescheiden. De kantoorruimtes op de eerste en tweede verdieping worden daarom verplaatst naar de begane grond.
 • Er worden zonnepanelen toegevoegd.


Hoe ziet de verbouwing eruit?

We vinden het belangrijk dat bewoners ook tijdens de verbouwing prettig kunnen wonen bij De Valentijn. Daarom pakken we de verbouwing in 5 fases aan:

 1. Het middenstuk: de verbouwing van het restaurant, het dichtmaken van de vide, het toevoegen van één appartement op de begane grond en het toevoegen van zeven gezamenlijke huiskamers voor algemeen gebruik.
 2. Het vernieuwen van de centrale keuken.
 3. Het toevoegen van in totaal vier balkons op de eerste en tweede etage. Deze komen bij de nieuwe gezamenlijke huiskamers.
 4. Linkervleugel: het toevoegen van zes appartementen, kantoorruimtes op de begane grond en opslagruimte.
 5. Rechtervleugel: het toevoegen van vier appartementen en opslagruimte.


Wat merk ik van de verbouwing?

 • De bestaande appartementen blijven zoals ze nu zijn. Hier wordt niets aan veranderd. Dit geldt ook voor de aanleunwoningen. Huidige bewoners kunnen blijven wonen in het appartement waar zij nu wonen. Verhuizen is niet nodig! Toegang tot de appartementen blijft altijd mogelijk.
 • Er is parkeer- en bouwverkeer*.
 • Bouwmaterialen worden via de gevel naar binnen gebracht. De lift en het trappenhuis worden niet of nauwelijks gebruikt door het bouwteam.
 • In de beginperiode van de verbouwing kan er soms tijdelijk geen gebruik gemaakt worden van een deel van het buitenterras op de begane grond. Dit geldt ook voor het restaurant. Uiteraard blijven wij de bewoners voorzien van smakelijke maaltijden.
 • Tijdens het toevoegen van de balkons is de hoofdentree tijdelijk afgesloten. U kunt in die periode gebruikmaken van de zij-ingang bij het restaurant of van de achteringang.
 • Eerst worden er nieuwe gezamenlijke huiskamers toegevoegd. Daarna worden de huidige gezamenlijke huiskamers op de woningen 1 tot en met 4 verbouwd tot appartementen. Hierdoor kunnen bewoners altijd gebruik blijven maken van een gezamenlijke huiskamer.
 • Bij een verbouwing ontkomen we niet aan bouwgeluid en -stof.
  • Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om dit tot het hoognodige te beperken. We houden bijvoorbeeld rekening met rusttijden.
  • De arts, psycholoog en/of zorg bekijken en/of bespreken per bewoner wat er nodig en mogelijk is om hinder te beperken.

Wat verandert er na de verbouwing?

 • Zorgtechnologie: We willen de leefruimte van onze bewoners zo groot mogelijk laten zijn. Dit vraagt om een goede balans in enerzijds veiligheid en anderzijds vrijheid. Zorgtechnologie kan ons hierbij helpen. De verbouwing is een uitgelezen moment om dit goed in te regelen. Op dit moment onderzoeken we wat bij ons en onze bewoners past! We bekijken dit per bewoner. We maken hierin zorgvuldige afwegingen. 
 • Samenwerking van zorgteams: De vraag naar zorgmedewerkers in Nederland is hoog. Ook bij ons. De verbouwing biedt kansen om ons werk efficiënter in te richten. Na de verbouwing werken er per etage twee of drie zorgteams. Zij zullen intensief samenwerken. Hierdoor zien bewoners meer vaste gezichten. Ook kunnen de zorgteams hun neventaken daardoor efficiënter organiseren. Hierdoor blijft er meer tijd over voor de zorg en dus voor de bewoners.
 • Gezamenlijke huiskamers: We richten de gezamenlijke huiskamers gevarieerd in. In de ene gezamenlijke huiskamer zal meer reuring zijn, in de andere juist meer rust. Voor elk wat wils. De bewoners kunnen zelf kiezen van welke gezamenlijke huiskamer zij gebruik willen maken. Alle gezamenlijke woonkamers worden voorzien van een keuken. Per etage komt er één gezamenlijke huiskamer met een volledig ingerichte keuken met bijvoorbeeld een oven en kookplaat. Hier kunnen bewoners dus iets lekkers koken of bakken.


* Waar kan ik parkeren tijdens de verbouwing? 

 • De parkeerplaatsen aan de kant van de vijver worden in gebruik genomen door bouwketen en bouwverkeer. 
 • Bezoekers en personeel kunnen parkeren bij de overige parkeerplekken bij De Valentijn of aan het einde van de Saffatinstraat. 
 • Tijdens kantoortijden kan er geparkeerd worden in het middenvak van de Pr. Wilhelminastraat, de Uiverstraat en de Reigerstraat. 
 • Parkeren bij De Rietkraag is verboden. Deze parkeerplekken, vlakbij ons behandelcentrum, zijn gereserveerd voor de bewoners van de aanleunwoningen. 

Meer informatie over

De Valentijn

Bekijk de meest actuele
nieuwsbrief

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!