MenuSluiten

Heeft u vragen?

Stichting Vrienden van De Valentijn

Stichting Vrienden van De Valentijn biedt financiële ondersteuning aan de activiteiten en voorzieningen voor de bewoners van zorgcentrum De Valentijn. Deze activiteiten en voorzieningen worden niet uit het reguliere budget betaald en dragen indirect bij aan de kwaliteit van het wonen en leven bij de locatie. De stichting krijgt giften via periodieke bijdragen van donateursfondsen, werving, sponsoring, giften en legaten.


Stichting Vrienden van De Valentijn is een op zichzelf staande organisatie en valt niet onder Zorgcentra De Betuwe. 

  Doelstelling

  Stichting Vrienden van De Valentijn streeft de volgende drie doelen na: 

  1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van het woon-, werk- en leefklimaat van de bewoners van - en van het personeel werkzaam in - het verzorgingshuis De Valentijn te Maurik, een en ander voor zover daarin niet reeds wordt voorzien uit andere middelen.
  2. Onder het verzorgingshuis "De Valentijn" (hierna te noemen De Valentijn) zijn mede begrepen de daarbij behorende zogenaamde "aanleunwoningen".
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten en het benutten van alle andere geoorloofde middelen welke voor het doel bevorderlijk (kunnen) zijn.
  Contact

  Wilt u een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de stichting of hebt u vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 06 49 41 40 60  of mailen naar de voorzitter via thvandijk58@gmail.com.


  Bestuur
  • voorzitter: Theo van Dijk
  • secretaris: C.P. van Gessel - Maasland
  • penningmeester: Nanda van Toorn- Noordijk
  Meer informatie
  Beleidsplan

  Er is geen afzonderlijk beleidsplan. Het beleid is gericht op het doel van de stichting.


  Financiële verantwoording

  Download hier de jaarrekening 2023.

  Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
  info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

  © 2019 Zorgcentra De Betuwe

  Verrassend veel meer dan wonen!