MenuSluiten

Heeft u vragen?

Stichting Vrienden van Beatrix, Kulenburg en De Betuwehoeve

Stichting Vrienden van Beatrix, Kulenburg en De Betuwehoeve biedt financiële ondersteuning aan de activiteiten en voorzieningen voor de bewoners van de Culemborgse locaties van Zorgcentra De Betuwe. 


De activiteiten en voorzieningen worden niet uit het reguliere budget betaald en dragen indirect bij aan de kwaliteit van het wonen en leven bij de locatie. De stichting krijgt giften via periodieke bijdragen van donateursfondsen, werving, sponsoring, giften en legaten. Hiermee ondersteunt de stichting de locaties Beatrix, De Betuwehoeve en Kulenburg. 


Stichting Vrienden van Beatrix en Kulenburg is de officiële naam van de stichting. Het is een op zichzelf staande organisatie en valt niet onder Zorgcentra De Betuwe.


Meer weten?

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!