MenuSluiten

Heeft u vragen?

8 woonzorglocaties, 3 dagcentra
Thuiszorg in het Rivierengebied
Expertise rondom dementie

Kwaliteitsverslag 2021

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geeft aan dat zorgorganisaties jaarlijks een kwaliteitsverslag dienen op te stellen en te publiceren op hun website. Hieronder treft u ons kwaliteitsverslag 2021 aan.


Met dit verslag verantwoorden wij ons over het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit. Het verslag geeft inzicht op organisatieniveau en is besproken met vertegenwoordigingen van cliënten/naasten, (para)medici en verpleegkundigen / verzorgenden. Daarnaast is het verslag ook uitgewisseld met twee collega zorgorganisaties.


Coronavirus

Ook het jaar 2021 stond grotendeels in het teken van de coronacrisis. We besteden daarom graag voorafgaand aan het jaarverslag de nodige aandacht aan dit onderwerp. U leest er hieronder meer over.

Welke invloed had het coronavirus op onze organisatie?

De strijd tegen het coronavirus (COVID-19) heeft een grote invloed op het wonen en werken in het verpleeghuis (gehad). VVT-organisaties bevonden zich namelijk in één van de kwetsbaarste posities in deze crisis. Veel organisaties zullen deze conclusie delen in hun jaarverslag.


De werkgroep coronavirus is ook in 2021 (bijna) wekelijks bijeengekomen om de actuele ontwikkelingen te volgen en te vertalen in communicatieberichten en werkinstructies. Vanaf de eerste helft van 2021 hebben alle bewoners van Zorgcentra De Betuwe de gelegenheid gekregen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Later in het jaar werden ook medewerkers en vrijwilligers uitgenodigd voor een coronavaccinatie op locatie. Ondanks alle uitdagingen waar we voor stonden, hebben we gezamenlijk de zorgcontinuïteit zo goed mogelijk kunnen borgen.


In dit jaarverslag is te lezen dat doelen die we in het begin van 2021 voor ogen hadden niet allemaal zijn behaald, doordat prioriteiten zijn verschoven. Desondanks hebben we best veel wél gerealiseerd en heeft de coronacrisis ook kansen met zich meegebracht. Door inventiviteit, flexibiliteit en (multidisciplinaire) samenwerking zijn verschillende resultaten geboekt. In 2021 hebben we ons, naast de intensieve coronawerkzaamheden, ook weer gefocust op het opstarten/herstarten van projecten. De behaalde doelen laten zien waar we samen toe in staat zijn. In het verslag dat hieronder volgt, is te lezen wat we allemaal bereikt hebben het afgelopen jaar.

Highlights

Hieronder ziet u aan de hand van acht kwaliteit en veiligheid thema’s een korte samenvatting met enkele highlights per thema. Klik op het onderwerp om te lezen waar wij als organisatie aan gewerkt hebben op het gebied van kwaliteit. Onder de highlights vindt u het kwaliteitsverslag 2021 met alle informatie. 

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!