MenuSluiten

Heeft u vragen?

9 woonzorglocaties, 3 dagcentra
Thuiszorg in het Rivierengebied
Expertise rondom dementie

Kwaliteitsverslag 2020

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geeft aan dat zorgorganisaties jaarlijks een kwaliteitsverslag dienen op te stellen en te publiceren op hun website. Hieronder treft u ons kwaliteitsverslag 2020 aan.


Met dit verslag verantwoorden wij ons over het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit. Het verslag geeft inzicht op organisatieniveau en is besproken met vertegenwoordigingen van cliënten/naasten, (para)medici en verpleegkundigen / verzorgenden. Daarnaast is het verslag ook uitgewisseld met twee collega zorgorganisaties.


Coronavirus

Het jaar 2020 stond voornamelijk in het teken van de coronacrisis. We besteden daarom graag voorafgaand aan het jaarverslag de nodige aandacht aan dit onderwerp. U leest er hieronder meer over.

Welke invloed had het coronavirus op onze organisatie?

De strijd tegen het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft een grote invloed op het wonen en werken in het verpleeghuis (gehad). VVT-organisaties bevonden zich namelijk in één van de kwetsbaarste posities in deze crisis. Veel organisaties zullen deze conclusie delen in hun jaarverslag.


Al in de eerste helft van maart 2020 werd bij Zorgcentra De Betuwe een multidisciplinair team samengesteld om de coronacrisis te coördineren. De eerste corona besmettingen volgden binnen meerdere van onze locaties. Eind maart werden, vanwege de landelijke maatregelen, zelfs de deuren van de locaties gesloten voor bezoek. Dit had een flinke impact op bewoners, bezoekers en medewerkers. Er werd hard gewerkt om alle richtlijnen van het RIVM, de GGD en Verenso (vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) te vertalen en medewerkers, bewoners en hun naasten hierover te informeren. Een draaiboek, vele werkinstructies en communicatie memo’s volgden. Iedereen binnen de organisatie heeft ongelofelijk hard gewerkt om, ondanks alle uitdagingen, de nodige zorg voor de cliënten te bieden. Doordat we samen de schouders eronder hebben gezet, hebben we de zorgcontinuïteit kunnen borgen. De intensieve periode heeft naast de moeilijke momenten, ook mooie initiatieven met zich meegebracht.


In dit jaarverslag is te lezen dat doelen die we in het begin van 2020 voor ogen hadden, niet allemaal zijn behaald doordat prioriteiten zijn verschoven. Verschillende projecten zijn niet, gedeeltelijk of in aangepaste vorm ingevuld. De coronacrisis heeft desondanks ook kansen met zich meegebracht. Door inventiviteit, flexibiliteit en (multidisciplinaire) samenwerking zijn verschillende resultaten geboekt. De behaalde doelen laten zien waar we samen toe in staat zijn. In het verslag dat hieronder volgt, is te lezen wat we allemaal bereikt hebben het afgelopen jaar.

Highlights

Hieronder ziet u aan de hand van acht kwaliteit en veiligheid thema’s een korte samenvatting met enkele highlights per thema. Klik op het onderwerp om te lezen waar wij als organisatie aan gewerkt hebben op het gebied van kwaliteit.

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!