MenuSluiten

Heeft u vragen?

8 woonzorglocaties, 3 dagcentra
Thuiszorg in het Rivierengebied
Expertise rondom dementie

Kwaliteitsverslag 2019

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geeft aan dat zorgorganisaties jaarlijks een kwaliteitsverslag dienen op te stellen en te publiceren op hun website. Hieronder treft u ons kwaliteitsverslag 2019 aan.


Met dit verslag verantwoorden wij ons over het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit. Het verslag geeft inzicht op organisatieniveau en is besproken met vertegenwoordigingen van cliënten/naasten, (para)medici en verpleegkundigen / verzorgenden. Daarnaast is het verslag ook besproken met twee collega zorgorganisaties van het lerend netwerk. Hun feedback is in het verslag verwerkt.


Highlights

Hieronder ziet u aan de hand van acht kwaliteit en veiligheid thema’s een korte samenvatting met enkele highlights per thema. Klik op het onderwerp om te lezen waar wij als organisatie aan gewerkt hebben op het gebied van kwaliteit.

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!