Heeft u vragen?

Appartementwonen

Lukt het uw patiënt niet meer om zelfstandig te wonen en is het noodzakelijk om naar een zorgcentrum te verhuizen? Zorgcentra De Betuwe biedt wonen met zorg op acht locaties in de regio. Onze appartementen zijn voor mensen met een WLZ-indicatie ‘zorg met verblijf’ die enige zelfstandigheid willen houden als ze gaan wonen in een zorgcentrum. Bewoners hebben een eigen huishouden, al dan niet met ondersteuning van ons. Ze kunnen gebruik maken van de voorzieningen op de locatie, zoals een restaurant, kapper en personenalarmering.

Waarom Zorgcentra De Betuwe?

Al onze locaties zijn vertrouwd, gastvrij en huiselijk. We zorgen dat de zorg en dienstverlening aansluit bij de persoonlijke situatie van bewoners. Ook een partner, familie en vrienden zijn van harte uitgenodigd. Mensen kunnen gebruik maken van alle faciliteiten en activiteiten op hun locatie.

Zelf de regie

Als iemand bij ons komt wonen, wordt samen een zorgleefplan gemaakt. Hierin staan de afspraken over zorg, behandeling en begeleiding. Wij vinden het belangrijk dat mensen altijd zelf de regie hebben. We kijken eerst wat iemand zelf kan en wat familie en mantelzorgers kunnen doen. Hier sluiten wij op aan. 

Sterk team

Voor bewoners van appartementen staat een professioneel zorgteam klaar. Behandelaren zoals een fysiotherapeut of ergotherapeut komen als dat nodig is op de woning langs voor behandeling. Of uw patiënt wordt uitgenodigd in de behandelruimte op de locatie. Omdat zorg in onze ogen altijd maatwerk is, spreken we samen af wat nodig is.

Zo werken wij

Zorgcentra De Betuwe werkt op Rijnlandse wijze. Dat houdt in dat de zorg wordt gegeven door de mensen die daarover gaan. Zij zijn eigenaar van de zorg. Zij weten wat goed is voor patiënten. Vertrouwen, vakmanschap en verbinding zijn leidende principes. Ze hebben maximale verantwoordelijkheid om zorgvuldig, integer en met oog voor de menselijke maat te handelen.

Bemiddeling, toewijzing en verwijzingen

Bemiddeling en toewijzing voor zorg met verblijf PG of somatiek (Wlz) kan via het Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt. Zij hebben altijd een actueel overzicht van alle beschikbare plekken in de regio Rivierenland en zijn 365 dagen per jaar bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur. Buiten deze tijden kunt u bellen met ons Servicecentrum op 0800 - 77 33 444 (gratis). U kunt direct een verwijzing maken via Zorgdomein.


Informatie voor patiënten

Onze cliëntadviseur en zorgbemiddelaar helpt uw patiënt graag vrijblijvend met advies over wonen met zorg. Uw patiënten kunnen voor meer informatie bellen met het Servicecentrum van Zorgcentra De Betuwe: 0800-77 33 444 (gratis).

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!