Heeft u vragen?

Eerstelijns verblijf

Bij Zorgcentra De Betuwe kunnen uw patiënten tijdelijk verblijven op basis van een indicatie Eerstelijns verblijf. Er zijn drie soorten eerstelijns verblijf.Eerstelijns verblijf palliatief (ELV palliatief)

Uw patiënt komt voor palliatieve zorg vanuit Eerstelijns verblijf in aanmerking als deze vanwege een terminale ziekte zeer intensieve zorg, begeleiding en zware pijnbestrijding nodig heeft. En wanneer de levensverwachting niet langer dan 3 maanden is. Ook is medische specialistische zorg noodzakelijk. 


Multidisciplinair team biedt zorg

Professionele zorgmedewerkers bieden uw patiënt de nodige verzorging en verpleging. Onze specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg die wordt geboden door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit verschillende behandelaren en bijvoorbeeld een geestelijk verzorger en belevingsconsulent.


Waar kan mijn patiënt terecht?

Op afdeling De Stroming in ons zorgcentrum Beatrix in Culemborg is een aantal kamers beschikbaar waar wij specialistische palliatieve zorg bieden. Uw patiënt betaalt geen eigen bijdrage, wel wordt het eigen risico in rekening gebracht.


Hoe regel ik deze zorg voor mij patiënt?

Onze klantadviseur helpt u of uw patiënt graag vrijblijvend met advies of bij het aanvragen van een passende indicatie. U kunt een verwijzing voor ELV palliatieve zorg doen via Zorgdomein.

Eerstelijns verblijf hoog complex (ELV hoog)

Uw patiënt komt in aanmerking voor Eerstelijns verblijf hoog complex wanneer deze om medische redenen tijdelijk zorg en/of behandeling nodig heeft. De patiënt is door een kwetsbare gezondheid zorgafhankelijk en heeft tijdelijke intensieve zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging nodig. Met ELV hoog kan uw patiënt 24 uur per dag een beroep doen op zorg en begeleiding. De patiënt is nog wel in staat om, met enige begeleiding, duidelijk te maken wat hij wel en niet wil.


Multidisciplinair team biedt zorg 

Wij zorgen ervoor dat uw patiënt snel terug kan keren naar huis. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg. Professionele zorgmedewerkers bieden de patiënt de nodige verzorging en verpleging. Ook staan diverse specialistische verpleegkundigen en andere behandelaren klaar voor uw patiënt. Bijvoorbeeld om te herstellen na een behandeling in het ziekenhuis.


Waar kan mijn patiënt terecht?

Uw patiënt kan terecht op afdeling De Stroming in ons zorgcentrum Beatrix in Culemborg. Met een passende verwijzing voor eerstelijnsverblijf vergoedt de zorgverzekering alle kosten vanuit de basisverzekering. Uw patiënt betaalt geen eigen bijdrage, wel wordt het eigen risico in rekening gebracht.


Hoe regel ik deze zorg voor mijn patiënt?

Onze klantadviseur helpt u of uw patiënt graag vrijblijvend met advies of bij het aanvragen van een passende indicatie. U kunt een verwijzing voor ELV hoog complex doen via Zorgdomein.

Eerstelijns verblijf laag complex (ELV laag)

Uw patiënt komt in aanmerking voor Eerstelijns verblijf laag complex wanneer deze om medische redenen tijdelijk zorg en/of behandeling nodig hebt. Uw patiënt heeft enige hulp nodig bij zelfzorg, bij mobiliteit en het zelfstandig verplaatsen binnenshuis. Wij helpen uw patiënt snel terug te keren naar huis.

 
De huisarts blijft medisch verantwoordelijk. Professionele zorgmedewerkers bieden de nodige verzorging en verpleging aan uw patiënt. Bijvoorbeeld om te herstellen na een behandeling in het ziekenhuis.


In de meeste gevallen zal een verblijf niet langer dan drie maanden duren. Wij zorgen ervoor dat uw patiënt snel terug kan keren naar huis  


Met een passende verwijzing voor eerstelijnsverblijf vergoedt de zorgverzekering alle kosten vanuit de basisverzekering. Uw patiënt betaalt geen eigen bijdrage, wel wordt het eigen risico in rekening gebracht.


Onze klantadviseur helpt u of uw patiënt graag vrijblijvend met advies of bij het aanvragen van een passende indicatie. U kunt een verwijzing voor ELV laag complex doen via Zorgdomein.

Zo werken wij

Zorgcentra De Betuwe werkt op Rijnlandse wijze. Dat houdt in dat de zorg wordt gegeven door de mensen die daarover gaan. Zij zijn eigenaar van de zorg. Zij weten wat goed is voor patiënten. Vertrouwen, vakmanschap en verbinding zijn leidende principes. Ze hebben maximale verantwoordelijkheid om zorgvuldig, integer en met oog voor de menselijke maat te handelen.

Informatie voor patiënten

Onze cliëntadviseur en zorgbemiddelaar helpt uw patiënt graag vrijblijvend met advies over eerstelijns verblijf. Uw patiënten kunnen voor meer informatie bellen met het Servicecentrum van Zorgcentra De Betuwe: 0800-77 33 444 (gratis).


Bemiddeling en toewijzing voor verwijzers

Bemiddeling en toewijzing voor ELV laag, hoog of palliatief kan via het Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt. Zij hebben altijd een actueel overzicht van beschikbare plekken in de regio Rivierenland en zijn 365 dagen per jaar bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur. Buiten deze tijden kunt u bellen met ons Servicecentrum op 0800 - 77 33 444 (gratis). U kunt ook direct een verwijzing maken via Zorgdomein.

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!