Heeft u vragen?

Valpolikliniek
Beweeggroepen voor ouderen
Specialistische behandeling en therapie

Geriatrische revalidatie

Zorgcentra De Betuwe is gespecialiseerd in geriatrische revalidatie na een ziekenhuisopname. Uw patiënt kan bij ons revalideren in zorgcentrum Beatrix in Culemborg.


Revalidatieteam van Zorgcentra De Betuwe 

Ons geriatrisch revalidatieteam bestaat uit diverse gespecialiseerde GRZ zorgmedewerkers en behandelaren, zoals een fysiotherapeut, een ergotherapeut, diëtist, logopedist en een psycholoog. We werken ook nauw samen met ons thuiszorgteam vanwege de overgang naar huis. 

Persoonlijk programma

Het revalidatieteam maakt voor elke patiënt een persoonlijk revalidatieplan. In overleg met uw patiënt worden er doelen bepaald. Bij revalideren worden er gerichte oefeningen gedaan. Zo zorgen we ervoor dat de patiënt op een zo veilige en zelfstandige mogelijke manier kan terugkeren naar huis. Als uw patiënt weer thuis is, kan het revalidatietraject ambulant of via de eerste lijn voortgezet worden indien nodig.

Therapeutisch klimaat

Op de revalidatieafdeling is sprake van een therapeutisch klimaat. De nadruk ligt op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van leven van uw patiënt. Onze zorgmedewerkers zijn speciaal opgeleid om mensen te activeren, stimuleren en ondersteunen tijdens de revalidatieperiode. Samen met de patiënt wordt gekeken wat er nodig is om weer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Bijvoorbeeld: aankleden, wassen, koken of koffie zetten. Alles gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer naar hun eigen woonomgeving.

Zo werken we

Zorgcentra De Betuwe werkt op Rijnlandse wijze. Dat houdt in dat de zorg wordt gegeven door de mensen die daarover gaan. Zij zijn eigenaar van de zorg. Zij weten wat goed is voor patiënten. Vertrouwen, vakmanschap en verbinding zijn hierbij leidende principes. Zorgmedewerkers hebben maximale verantwoordelijkheid om zorgvuldig, integer en met oog voor de menselijke maat te handelen.

Hoe revalidatie regelen? 

De transferverpleegkundige in het ziekenhuis kan op verzoek van een specialist een en ander regelen. Bemiddeling en toewijzing voor Geriatrische Revalidatie (GRZ) kan via het Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt. Zij hebben altijd een actueel overzicht van beschikbare plekken in de regio Rivierenland en zijn 365 dagen per jaar bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur. Buiten deze tijden kunt u bellen met ons Servicecentrum op 0800 - 77 33 444 (gratis). Bent u transferverpleegkundige of specialist in het ziekenhuis, dan kunt u direct een verwijzing maken via Zorgdomein.


Informatie voor patiënten

Onze cliëntadviseur en zorgbemiddelaar helpt uw patiënt graag vrijblijvend met advies over revalidatie. Uw patiënten kunnen voor meer informatie bellen met het Servicecentrum van Zorgcentra De Betuwe: 0800-77 33 444 (gratis).

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!