Heeft u vragen?

Personenalarmering
Handige maaltijdservice

Mantelzorg-
ondersteuning

Dementie en omgeving

Een rustige, herkenbare omgeving is belangrijk voor mensen met dementie. De Brein Omgeving Coach van Zorgcentra De Betuwe begeleidt patiënten thuis en in het zorgcentrum.


De Brein Omgeving Coach

De Brein Omgeving Coach van Zorgcentra De Betuwe helpt om de omgeving thuis of in het zorgcentrum overzichtelijk en herkenbaar te maken. Doel: voorkomen dat iemand met dementie gedesoriënteerd raakt of onrustig wordt. Omdat zorg in onze ogen altijd maatwerk is, spreken we samen met de patiënt, zijn of haar mantelzorgers en wellicht het zorgteam dat betrokken is, af wat er nodig is.


Meer informatie?

Bel het Servicecentrum van Zorgcentra De Betuwe: 0800-77 33 444 (gratis).

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!