Heeft u vragen?

Valpolikliniek
Beweeggroepen voor ouderen
Specialistische behandeling en therapie

Ouderengeneeskunde

Heeft u een patiënt met meerdere gezondheidsproblemen? De specialisten ouderengeneeskunde van Zorgcentra De Betuwe is gespecialiseerd in oudere patiënten met complexe problematiek. Onze specialisten ouderengeneeskunde zijn bereikbaar voor een consult. Bijvoorbeeld voor een advies of diagnose.


Onze specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde helpt ouderen met meerdere complexe gezondheidsproblemen. De huisarts is altijd de hoofdbehandelaar. Een huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde verzoeken de cliënt te consulteren. Samen wordt de beslissing genomen om gespecialiseerde zorg van Zorgcentra De Betuwe in te schakelen. De specialist ouderengeneeskunde coördineert de zorg. Ook bieden we begeleiding als de familie uw patiënt niet begrijpt, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen of beginnende dementie. Omdat zorg in onze ogen altijd maatwerk is, spreken we dit samen af.


Hoe ouderengeneeskunde regelen?

Patiënten kunnen zelf bellen met het Servicecentrum van Zorgcentra De Betuwe: 0800-77 33 444 (gratis). U kunt een verwijzing voor consult specialist ouderengeneeskunde doen via Zorgdomein.

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@stzdb.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!