Heeft u vragen?

9 woonzorglocaties, 3 dagcentra
Thuiszorg in het Rivierengebied
Expertise rondom dementie

Tarieven


Woont uw patiënt thuis?

Kijk hier voor de tarieven per 1 april 2024 voor mensen die zelfstandig wonen.


Woont uw patiënt bij Zorgcentra De Betuwe?

Kijk hier voor de tarieven per 1 april 2024 voor mensen die in een huis van Zorgcentra De Betuwe wonen.


Maakt uw patiënt gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb)?

Kijk hier voor de tarieven per 1 april 2024 voor mensen die gebruikmaken van een pgb.


Vindt u niet het tarief wat u zoekt? Bel het Servicecentrum van Zorgcentra De Betuwe: 0800-77 33 444 (gratis).

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!