Heeft u vragen?

Valpolikliniek
Beweeggroepen voor ouderen
Specialistische behandeling en therapie

Mobiel Geriatrisch Team 

Het Mobiel Geriatrisch Team van Behandelcentra De Betuwe stroomlijnt de multidisciplinaire zorg die kwetsbare, thuiswonende ouderen nodig hebben. Het team behandelt ook patiënten in de regio aan huis. 


Wat doet het team?

Het team biedt diagnostiek, advies en behandeling aan thuiswonende ouderen en staat ook klaar voor hun mantelzorgers. De ouderen ervaren problemen door lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang. Bijvoorbeeld door dementie, chronische- of ouderdomsziekten of na een beroerte.


U kunt uw patiënt verwijzen naar een specialist ouderengeneeskunde of GZ-psycholoog van Behandelcentra De Betuwe. De specialist of psycholoog gaat vervolgens op consult bij uw patiënt. In overleg met uw patiënt wordt bepaald waar hulp noodzakelijk en wenselijk is. De specialist ouderengeneeskunde of GZ-psycholoog kan via het Mobiel Geriatrisch Team vervolgens direct de nodige disciplines inzetten en dit gelijktijdig aan u rapporteren. De betrokken disciplines uit het team brengen eerst in kaart hoe aandoeningen en klachten samenhangen en welke zorg en behandeling mensen nodig hebben. Vervolgens worden deze zorg en behandeling ingezet.


Het team

Het team wordt samengesteld op basis van de behoefte van de patiënt. Het bestaat in elk geval uit een specialist ouderengeneeskunde en/of een GZ-psycholoog. Soms is er ook een casemanager bij betrokken, zoals een wijkverpleegkundige of dementieconsulent. Het team wordt indien nodig aangevuld met andere deskundigen, zoals een ergotherapeut of fysiotherapeut.


Gemeenten

Het Mobiel Geriatrisch Team is beschikbaar voor thuiswonende ouderen in de gemeenten Buren, Culemborg, West-Betuwe en Neder-Betuwe.


Meer informatie?

Behandelcentra De Betuwe is onderdeel van Zorgcentra De Betuwe. Patiënten kunnen daarom bellen met het Servicecentrum van Zorgcentra De Betuwe: 0800-77 33 444 (gratis).

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!