Heeft u vragen?

9 woonzorglocaties, 3 dagcentra
Thuiszorg in het Rivierengebied
Expertise rondom dementie

Vergoedingen en indicaties

De meeste producten en diensten van Zorgcentra De Betuwe worden (deels) vergoed.


  • Vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
    Zorg en ondersteuning thuis wordt vanuit de Wmo door de gemeente geregeld. Het gaat om taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding en ondersteuning van mantelzorgers. Patiënten kunnen contact opnemen met het Wmo-loket in hun gemeente als ze gebruik willen maken van Wmo-voorzieningen.
  • Vergoeding via de Wet langdurige zorg (Wlz)
    Vanuit de Wlz wordt zware zorg vergoed, zoals verblijf in een zorgcentrum. Dit loopt altijd via het CIZ (www.ciz.nl). Uw patiënt betaalt wel een eigen bijdrage voor de zorg die zij krijgen. Deze wordt door een onafhankelijke organisatie (het CAK) aan hen gevraagd. Op de website van het CAK (www.hetcak.nl) kan uw patiënt berekenen hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer zal zijn. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk.
  • Vergoeding via de zorgverzekering
    Vanuit de zorgverzekering worden ziektekosten betaald. Ook behandeling en medische zorg aan huis worden vaak vanuit de zorgverzekering betaald. Dit is dus afhankelijk van de zorgverzekering van uw patiënt.

Ook kunnen patiënten zelf zorg financieren via een persoonsgebonden budget (pgb) of particulier (uit hun eigen portefeuille).


Indicaties

Is er een indicatie nodig voor één van de diensten van Zorgcentra De Betuwe? De cliëntadviseurs van Zorgcenta De Betuwe kunnen u en uw patiënt adviseren over het aanvragen van indicaties. Zij zijn bereikbaar via ons Servicecentrum: 0800-77 33 444 (gratis).
Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!