Heeft u vragen?

9 woonzorglocaties, 3 dagcentra
Thuiszorg in het Rivierengebied
Expertise rondom dementie

Hier staan we voor

Zorg is mensenwerk! Dat is de overtuiging van Zorgcentra De Betuwe. En dat merkt uw patiënt. In ons werk staat het contact met mensen centraal. Wij stemmen ons werk altijd af op de wensen en behoeften van onze patiënten. Iedereen is welkom bij Zorgcentra De Betuwe. We vormen samen een leefgemeenschap waarin iedereen erbij hoort. Iedereen is gelijkwaardig. Dat laat onverlet dat iedereen (gelukkig!) anders is: uniek.


Zo werken wij

Zorgcentra De Betuwe werkt op Rijnlandse wijze. Dat houdt in dat de zorg wordt gegeven door de mensen die daarover gaan. Zij zijn eigenaar van de zorg. Zij weten wat goed is voor patiënten. Vertrouwen, vakmanschap en verbinding zijn leidende principes. Ze hebben maximale verantwoordelijkheid om zorgvuldig, integer en met oog voor de menselijke maat te handelen.

Kwaliteit is belangrijk

Bekijk ons organogram

Besturing en toezicht

Verplichte informatie

Lees meer over privacy

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!