Heeft u vragen?

9 woonzorglocaties, 3 dagcentra
Thuiszorg in het Rivierengebied
Expertise rondom dementie

Wet BOPZ

De zorgcentra van Zorgcentra De Betuwe zijn BOPZ-erkende zorglocaties. De Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen, kortweg BOPZ, is bedoeld om de rechtspositie van kwetsbare psychiatrische patiënten te beschermen. Patiënten die onvrijwillig zijn opgenomen of niet zelf kunnen beslissen over een opname, vallen onder de wet BOPZ. Ook als iemand na opname duidelijk en heel bewust aangeeft weg te willen uit de zorginstelling, komt deze wet om de hoek kijken. In deze folder beschrijven we hoe we invulling geven aan deze wet voor cliënten.

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@stzdb.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!