MenuSluiten

Heeft u vragen?

Videoboodschap van Ruth Maas voor de familie van onze bewoners (27-03-2020)

Coronavirus

We hebben in Nederland momenteel te maken met het coronavirus. Zorgcentra De Betuwe wil cliënten en medewerkers zo goed mogelijk beschermen tegen besmetting met dit virus. Wij treffen daarom diverse maatregelen. Wij volgen de richtlijnen op van het RIVM. Via deze pagina houden wij u graag op de hoogte over de laatste ontwikkelingen bij Zorgcentra De Betuwe. 


Actueel

Op dit moment zijn op onze locaties Elim en Lingewaarde bewoners besmet met het coronavirus en/of is er een verdenking van besmetting. Op de zeven andere woonzorglocaties zijn geen besmettingen of verdenkingen van besmettingen. Alle bewoners worden behandeld volgens de richtlijnen van de GGD en het RIVM. Daarnaast doen we er alles aan om het leven van onze bewoners en thuiszorgcliënten zo normaal mogelijk te laten verlopen.


Meer informatie

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM of bel met het landelijke informatienummer 0800 – 1351. Heeft u vragen over de dienstverlening van Zorgcentra De Betuwe? Bekijk dan onderstaande informatie.

Informatie voor bezoekers

Gefaseerd open volgens de nieuwe bezoekregeling 

Dinsdagavond 19 mei maakte het kabinet bekend dat de bezoekregeling voor verpleeg- en verzorgingshuizen per 25 mei wordt uitgebreid. Naast de 26 verpleeghuizen die al open waren, mogen dus meer locaties in Nederland hun deuren voorzichtig openen. Mogelijk kunnen vanaf 15 juni alle locaties open.


Volgens de nieuwe bezoekregeling mogen bewoners één bezoeker per persoon ontvangen. Zorgcentra De Betuwe is blij met deze kleine stap. Onze locaties worden de komende tijd gefaseerd geopend volgens de nieuwe regeling. Te beginnen op 27 mei bij De Betuwehoeve in Culemborg, 31 mei bij Oranjehof in Buren en 8 juni bij Kulenburg in Culemborg. Andere locaties van Zorgcentra De Betuwe volgen hopelijk snel. Lees meer hierover in ons nieuwsbericht Versoepeling bezoekregeling bij onze locaties.


Verpleeghuizen gesloten voor bezoekers

Op donderdagavond 19 maart is door het kabinet besloten dat bewoners van verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen. Het kabinet heeft de maatregel genomen om de bewoners en het verplegende personeel beter te beschermen tegen het coronavirus. Ook onze kleinschalige woonvormen moeten hun deuren sluiten voor bezoekers. Uiteraard gaf Zorgcentra De Betuwe, zij het met pijn in ons hart, gehoor aan deze verscherpte corona-maatregelen. 

Gevolgen voor u:

 • Bezoek niet mogelijk
  Vanaf 19 maart tot nader order houden wij de deuren van onze locaties gesloten. Dit betekent dat er geen bezoek mogelijk is. Dit is een ingrijpende maatregel. Onze medewerkers zullen de komende weken nóg een stapje extra zetten om de dagen van uw dierbare zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij informeerden familie van bewoners op 20 maart over de consequenties die deze maatregel heeft.
   
 • Bezoek terminale situatie
  In geval van een terminale zorgsituatie is bezoek mogelijk en altijd in overleg met de behandelend arts of kwaliteitsverpleegkundige.
   
 • Sluiting restaurants
  Al onze restaurants zijn sinds dinsdag 17 maart gesloten. Dit doen we om onnodig contact te vermijden. Onze bewoners eten en drinken in hun eigen appartement of woning. In onze restaurants eten ook (oudere, kwetsbare) bezoekers van buitenaf. Per bezoeker bekijken wij of er vervangende hulp en ondersteuning nodig is.

  Deze maatregel is niet van toepassing voor onze kleine locaties zonder restaurant, te weten: De Betuwehoeve, Huize Appelenburg en Troelstrahof. Ook op alle plekken waar op de woning gekookt wordt, verandert er niets. Ook voor De Stroming en Revalidatie, onze afdelingen voor tijdelijk verblijf, verandert de werkwijze niet. 
   
 • Activiteiten in restaurants afgelast
  Sluiting van de restaurants betekent ook dat alle activiteiten in het restaurant geannuleerd zijn. Individuele of kleinschalige activiteiten met alleen bewoners op woningen en afdelingen gaan uiteraard wel door. 
Informatie voor cliënten thuiszorg

Bent u cliënt van Thuiszorg De Betuwe?

U blijft zorg van ons ontvangen:

 • Onze zorgverlening kan anders verlopen. 
  Het kan voorkomen dat we op een andere tijd bij u langskomen; dit laten we altijd zo snel mogelijk weten.
 • We vermijden onnodig contact. 
  Zorg die niet noodzakelijk is, kunnen wij tijdelijk stoppen of op een andere manier regelen. Dit gebeurt altijd in overleg met u.
 • We gaan verstandig om met beschermende kleding. 
  Beschermende middelen kunnen schaars worden. Het dragen van beschermende kleding is alleen nodig bij een vermoeden van het coronavirus. Dus als u geen corona heeft, dragen we geen beschermende kleding. 
 • U helpt ons door hygiënemaatregelen toe te passen.
  Was uw handen regelmatig met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen. 
Informatie voor cliënten dagbehandeling / dagbesteding

Dagbesteding en dagbehandeling stopt voorlopig

In navolging op de maatregelen van het kabinet bieden we voorlopig geen dagbesteding en dagbehandeling. De medewerkers van deze diensten gaven zorgvuldig invulling aan dit besluit. Met alle cliënten van de dagbesteding en dagbehandeling van Zorgcentra De Betuwe zijn individuele afspraken gemaakt over hun ondersteuning. Deze cliënten zijn hier telefonisch over geïnformeerd.

Informatie voor vrijwilligers

Aangepaste inzet van vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de zorg voor onze cliënten. Tegelijkertijd behoren veel van onze vrijwilligers op dit moment ook tot de kwetsbare doelgroep. We willen het risico voor hen én voor onze cliënten zoveel mogelijk beperken. 


Wanneer wel komen:

Gezonde vrijwilligers die niet tot de kwetsbare doelgroep behoren én structurele, praktische steun leveren aan de zorgteams zijn van harte welkom. 


Wanneer niet komen:

Vrijwilligers die helpen bij activiteiten hoeven niet te komen, omdat deze activiteiten allemaal zijn stilgelegd. Wil je op een andere manier helpen? We kunnen je hulp de komende tijd wellicht op een andere manier gebruiken. Meer hierover lees je op deze pagina. Als je tot de kwetsbare doelgroep behoort, hebben we liever dat je de komende tijd thuisblijft. Ook als je klachten hebt zoals beschreven door het RIVM blijf je uiteraard thuis.


We doen samen dat wat nodig is. We bevinden ons in een situatie die we niet eerder hebben meegemaakt. Dit breekt met alle vertrouwde werkwijzen.


Heb je vragen? Je kunt jouw vragen stellen aan de contactpersoon van jouw locatie of aan de vrijwilligerscoördinator. 

Coronahulp

bieden?

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@stzdb.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!