MenuSluiten

Heeft u vragen?


Hoera! We mogen weer open 

(15-06-2020)

Coronavirus

We hebben in Nederland momenteel te maken met het coronavirus. Zorgcentra De Betuwe wil cliënten en medewerkers zo goed mogelijk beschermen tegen besmetting met dit virus. Wij treffen daarom diverse maatregelen. Wij volgen de richtlijnen op van het RIVM. Via deze pagina houden wij u graag op de hoogte over de laatste ontwikkelingen bij Zorgcentra De Betuwe. 


Actueel

Op dit moment zijn geen bewoners en cliënten in de thuiszorg besmet met Covid-19. We doen er alles aan om het leven van onze bewoners en thuiszorgcliënten zo normaal als mogelijk te laten verlopen.

Informatie voor bezoekers

De bezoekregeling

Bezoekers van bewoners zijn van harte welkom bij Zorgcentra De Betuwe. 

 1. Bezoek vindt plaats op het appartement of de kamer of het appartement van de bewoner. 
 2. Iedere bewoner mag twee bezoekers per dag ontvangen. Dit betekent: één bezoekmoment met twee bezoekers OF twee bezoekmomenten met één bezoeker per bezoekmoment.  Let op: kinderen onder de 12 jaar tellen ook mee als bezoeker. Baby’s in een Maxi-Cosi tellen niet mee als bezoeker, zolang ze in de Maxi-Cosi verblijven gedurende het gehele bezoek.
 3. Wij geven cliënten op onze afdelingen voor tijdelijk verblijf het dringende advies: Beperk uw bezoek tot één bezoeker per dag. Een aanmerkelijk deel van de cliënten van deze afdelingen heeft namelijk nog géén of nog maar één vaccinatie tegen het coronavirus ontvangen. Dit in tegenstelling tot de bewoners van onze locaties.      
 4. Overal in Nederland geldt de 1,5 meter afstand maatregel. Dus ook op onze locaties en tijdens het bezoek aan onze bewoners. 
 5. Iedereen, behalve onze bewoners, draagt op onze locaties een mondneusmasker. Ook wanneer de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.

Over de mondneusmaskers

 • Bij aankomst op onze locatie krijgt u, als u op bezoek komt, een mondneusmasker van ons aangereikt. 
 • Het gebruik van een eigen mondneusmasker is niet toegestaan. 
 • Bij vertrek kunt u het mondneusmasker in onze afvalbak bij de uitgang deponeren.
 • We rekenen erop dat u het mondneusmasker tijdens uw gehele bezoek en dus zonder tussenpauzes draagt. 
 • Eten en drinken op locatie is dus niet mogelijk. Dit gaat immers niet samen met het dragen van een mondneusmasker.
 • Let op: het mondmasker kunt u maximaal 3 uur lang dragen. Blijft u langer? Vraag dan om een nieuw exemplaar bij de ingang.

Dringend advies voor cliënten tijdelijk verblijf: Ga niet op bezoek buiten onze locatie

Voor onze cliënten tijdelijk verblijf geldt tot nader bericht het dringende advies om niet buiten onze locaties op bezoek te gaan. Kiest uw naaste ervoor om toch op bezoek te gaan, dan volgt er voor uw naaste bij terugkomst op de locatie 10 dagen quarantaine*. Dit betekent dat uw naaste in deze tien dagen:

 • op het eigen appartement eet en drinkt. Dit is nodig in verband met het vrijkomen van aerosolen tijdens het eten en drinken.
 • Buiten de eet- en drinkmomenten om mag uw naaste naar de huiskamer of naar andere algemene ruimtes. Uw naaste houdt op die momenten 1,5 meter afstand tot anderen. Kan dit niet, dan draagt hij of zij een chirurgisch mondneusmasker.

Waarom zijn we zo voorzichtig?

De impact van een corona-uitbraak binnen een zorginstelling is enorm. Om cliënten en collega’s tegen het coronavirus en de gevolgen van een uitbraak te beschermen, zijn we daarom uiterst voorzichtig. Onder andere om de volgende redenen:

 • Het aantal besmettingen blijft landelijk en in onze regio hoog.  
 • De besmettelijkere varianten van het virus die inmiddels ook in Nederland rondgaan.
 • Een aanmerkelijk deel van de cliënten van deze afdelingen heeft nog géén of nog maar één vaccinatie tegen het coronavirus ontvangen. Dit in tegenstelling tot de bewoners van onze locaties.   

* Uitzonderingen: ziekenhuisbezoek korter dan 24 uur of een wandeling. Overige uitzonderingen zijn bespreekbaar met de behandelend arts. 


Samen erop uit

Bewoners en bezoekers kunnen er samen op uit voor bijvoorbeeld een wandeling. Wij adviseren daarbij wel om drukke plekken, zoals een markt, te vermijden.


Meer informatie


Veiligheid staat nog steeds voorop

Het coronavirus is de wereld helaas nog niet uit. Daarom zijn we alert, voorzichtig en handelen we zeer zorgvuldig. Tegelijkertijd zijn we blij dat bewoners weer bezoek kunnen ontvangen en de vrijheid hebben om samen met familie zelf keuzes te maken. Meer vrijheid betekent echter ook meer eigen verantwoordelijkheid. Van alle mensen die bij ons horen. Kunnen we op uw hulp rekenen?


Sluiting restaurants voor externe bezoekers 

Al onze restaurants zijn sinds dinsdag 17 maart gesloten voor bezoekers van buitenaf. Dit doen we om onnodig contact te vermijden. Onze bewoners eten waar mogelijk weer in de restaurants. Wel met een aangepaste tafelindeling.


In onze restaurants aten voor corona ook (oudere, kwetsbare) bezoekers van buitenaf. Zij kunnen (nog) niet terecht in onze restaurants. Per bezoeker is gekeken naar vervangende hulp en ondersteuning.

Sluiting van de restaurants betekent ook dat alle activiteiten in het restaurant geannuleerd zijn voor externe bezoekers. Individuele of kleinschalige activiteiten met alleen bewoners op woningen, afdelingen of in andere ruimtes gaan uiteraard wel door. 


Informatie voor cliënten thuiszorg

Bent u cliënt van Thuiszorg De Betuwe?

Onze thuiszorgteams werken ernaar toe om de zorgverlening te laten verlopen zoals voor corona. 
U blijft zorg van ons ontvangen: 
 • Onze zorgverlening kan anders verlopen. 
  Het kan voorkomen dat we op een andere tijd bij u langskomen; dit laten we altijd zo snel mogelijk weten.
 • We vermijden onnodig contact.
   Zorg die niet noodzakelijk is, kunnen wij tijdelijk stoppen of op een andere manier regelen. Dit gebeurt altijd in overleg met u. 
 • U helpt ons door hygiënemaatregelen toe te passen.
  Was uw handen regelmatig met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen. 
Informatie voor cliënten dagbehandeling / dagbesteding

Dagbesteding en dagbehandeling in beperkte mate hervat 

Sinds begin mei 2020 is dagbesteding en dagbehandeling in beperkte mate mogelijk. Met alle cliënten van de dagbesteding en dagbehandeling van Zorgcentra De Betuwe zijn (telefonisch) individuele afspraken gemaakt over hun ondersteuning.


Informatie voor vrijwilligers

Inzet van vrijwilligers

Je bent welkom op onze locaties voor bijvoorbeeld ondersteuning bij groepsactiviteiten of in de basiszorg. Lag jouw werk tijdelijk stil, maar wil je dit graag weer oppakken? Neem dan contact op met jouw contactpersoon of met de vrijwilligerscoördinator van Zorgcentra De Betuwe via vrijwilligerswerk@stzdb.nl.


Kom niet naar onze locaties en meld je af bij je contactpersoon als je:

 • Verkouden bent, hoest en/of luchtwegklachten hebt.
 • Koorts hebt.
 • Onlangs contact hebt gehad met een persoon die positief getest is op het coronavirus.

Vrijwilligers mogen uiteraard ook om andere redenen besluiten om hun vrijwilligerswerk (tijdelijk) neer te leggen. Het is in dat geval wel belangrijk dat jij je contactpersoon en de coördinator vrijwilligerswerk hiervan op de hoogte brengt.


Heb je vragen? Je kunt jouw vragen stellen aan de contactpersoon van jouw locatie of aan de vrijwilligerscoördinator. 

Overzicht besmettingen

Op dit moment zijn er geen bewoners besmet met COVID-19. 


U wordt op de hoogte gebracht als uw naaste wordt getest op COVID-19. Wij informeren u dan uiteraard ook over de testuitslag. Daarnaast informeren wij de 1e contactpersoon, als er voor het eerst een bewoner besmet is op de afdeling/woning waar een naaste woont.

Laatste update: 03/06/2021 - 10.18 uur

Meer informatie

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM of bel met het landelijke informatienummer 0800 – 1351. Heeft u vragen over de dienstverlening van Zorgcentra De Betuwe? Bekijk dan onderstaande informatie.

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@stzdb.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!