MenuSluiten

Heeft u vragen?

Coronavirus

We hebben in Nederland momenteel te maken met het coronavirus. Zorgcentra De Betuwe wil cliënten en medewerkers zo goed mogelijk beschermen tegen besmetting met dit virus. Wij treffen daarom diverse maatregelen. Wij volgen de richtlijnen op van het RIVM. Via deze pagina houden wij u graag op de hoogte over de laatste ontwikkelingen bij Zorgcentra De Betuwe. 


Sluiting locaties voor bezoek

Op donderdagavond 19 maart is door het kabinet besloten dat bewoners van verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen. Het kabinet heeft de maatregel genomen om de bewoners en het verplegende personeel beter te beschermen tegen het coronavirus. Ook onze kleinschalige woonvormen moeten hun deuren sluiten voor bezoekers. Uiteraard geven wij bij Zorgcentra De Betuwe, zij het met pijn in ons hart, gehoor aan deze verscherpte corona-maatregelen. 


Gevolgen voor u: 

 • Bezoek niet mogelijk
  Vanaf 19 maart tot nader order houden wij de deuren van onze locaties gesloten. Dit betekent dat er geen bezoek mogelijk is. Dit is een ingrijpende maatregel. Onze medewerkers zullen de komende weken nóg een stapje extra zetten om de dagen van uw dierbare zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij zullen familie van bewoners z.s.m. informeren over de consequenties die deze maatregel heeft.
   
 • Bezoek terminale situatie
  In geval van een terminale zorgsituatie is bezoek zeer beperkt mogelijk en altijd in overleg met de behandelend arts.
   
 • Sluiting restaurants
  Al onze restaurants zijn sinds dinsdag 17 maart gesloten. Dit doen we om onnodig contact te vermijden. Onze bewoners eten en drinken in hun eigen appartement of woning. In onze restaurants eten ook (oudere, kwetsbare) bezoekers van buitenaf. Per bezoeker bekijken wij of er vervangende hulp en ondersteuning nodig is.

  Deze maatregel is niet van toepassing voor onze kleine locaties zonder restaurant, te weten: De Betuwehoeve, Huize Appelenburg en Troelstrahof. Ook op alle plekken waar op de woning gekookt wordt, verandert er niets. Ook voor De Stroming en Revalidatie, onze afdelingen voor tijdelijk verblijf, verandert de werkwijze niet. 
   
 • Activiteiten in restaurants afgelast
  Sluiting van de restaurants betekent ook dat alle activiteiten in het restaurant geannuleerd zijn. Individuele of kleinschalige activiteiten met alleen bewoners op woningen en afdelingen gaan uiteraard wel door. 

We gaan zorgvuldig om met cliënten en medewerkers in deze onrustige tijden

We willen cliënten en medewerkers zo goed mogelijk beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Daarom monitoren we actief de landelijke ontwikkelingen én de situatie op de 13 locaties van Zorgcentra De Betuwe. Op dit moment is zijn er enkele bewoners op onze locaties Beatrix, Lingewaarde, Oranjehof en Elim besmet met het virus. Daarnaast zijn er vermoedens van besmettingen met het coronavirus onder onze cliënten en medewerkers. 


Wanneer een cliënt een griepachtig beeld heeft, worden in afstemming met de specialist Ouderengeneeskunde of de huisarts de juiste maatregelen getroffen. Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM. Op de website van het RIVM vindt u een overzicht met de meest actuele vragen en antwoorden over het coronavirus.


Vragen

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM of bel met het landelijke informatienummer 0800 – 1351.

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@stzdb.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!